Tidligere utstilling

Signe Johannessen: «Hamløperne»

Still prey pray arkivet 3
Stillbilde fra filmen Prey/Pray, 2023.

Kunstneren Signe Johannessen er opptatt av vårt sammenvevde forhold til andre arter, og hvordan spekulasjon og lek kan skape et frirom for å forestille seg nye måter å være i verden på. I utstillingen danner blant annet et underlig arkeologisk benfunn og oppdagelser i et museumsarkiv med utstoppede dyr, grunnlaget for en videre kunstnerisk utforskning der både enhjørninger, varulver og andre hybride kropper kan tre frem.

Barnets blikk står sentralt i utstillingen. Kunstnerens egen bakgrunn og sterke relasjoner til både ikke-menneskelige familiemedlemmer og barn som har funnet sin plass i hennes liv har dannet utgangspunktet for en rekke arbeider der lekens kritiske potensial blir tydelig. En gruppe med ti år gamle jenter, som selv kaller seg for Rädda Jorden-klubben, og som Signe Johannessen har samarbeidet tett med, er medvirkende i hovedverket Prey/Pray; en på samme tid vemodig, spektakulær og grenseoverskridende kortfilm. Jentene vandrer her gjennom et lukket magasin med utstoppede dyr, der både utdødde arter og spor etter enhjørninger inngår. Med noe en kan ane som en kombinasjon av undring, sorg, fascinasjon og opprør nærmer de seg dette kroppslige arkivet på en utforskende måte. Etter hvert utarter det seg.

I utstillingen inngår en serie skulpturelle arbeider i ulike materialer som tre, hestehår, metall og lær. Flere av disse er resultat av et nært samarbeid med kurator Caroline Malmström, og tar utgangspunkt i et arkeologisk funn fra 1949 ved Kvarntorp utenfor Örebro. Der ble hodeskallen til et menneske funnet sammen med en hundekjeve, et bein fra en hest, et skulderblad fra en ku og to uidentifiserbare ribbein. Måten beinfragmentene ble funnet på er med å foreslå en enhetlig hybrid kropp, og har dannet grunnlaget for spekulasjoner som på ulike måter kommer til uttrykk i Johannessens arbeider. De flertydige fremtoningene og den fragmenterte plasseringen i rommet gjør at fantasi og spekulasjon får fritt spillerom også hos betrakteren.

I "Hamløperne" blir vi også minnet på at det kun er noen få århundrer siden enhjørninger var et høyst virkelig vesen. I middelalderen og renessansen var enhjørningshorn, nå kjent som narhvalshorn fra Grønland, en eksklusiv vare og slik sett med på å bidra til Nordens velstand. Johannessens tilnærming viser til denne delen av nordisk kolonihistorie, samtidig som den motsetter seg vitenskapens rigide forhold til sannheten og dens behov for å dokumentere og katalogisere. Dikotomier mellom menneske og dyr, mellom kultur og natur og mellom fakta og fiksjon blir utfordret.

Som en integrert del av utstillingen er også et verksted utviklet i samarbeid med tidligere nevnte Rädda Jorden-klubben. Her får publikum, ved hjelp av fargerike materialer valgt av jentene selv, mulighet til å eksperimentere fram nye kreasjoner og hybride kropper i lekens og overskridelsens navn. Igjen er det barnas blikk, og deres særegne forbindelse til andre arter som leder vei. De gir oss tilgang til nye potensielle virkeligheter.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 17. november klokken 19:00.

Lørdag 18. november arrangeres det verksted for barn mellom 8 og 12. Se mer informasjon her.

Signe Johannessen (født 1978 i Alstahaug, Nord-Norge) bor og arbeider i Gnesta utenfor Stockholm. Her er hun også en av grunnleggerne og lederne av Art Lab Gnesta, et selvorganisert kunstnerisk kollektiv med eksperimentell tilnærming. Johannessen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, og har en rekke utstillinger og andre prosjekter bak seg.

"Hamløperne" er den siste i en serie utstillinger som er utviklet i samarbeid med kurator Caroline Malmström, Örebro konsthall og Oslo Kunstforening. Tidligere i år viste Signe Johannessen utstillingene “Uppstandelsen i Kvarntorp” ved Örebro Kunsthall og “Poshumous tales” ved Oslo Kunstforening.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

Se bilder fra utstillingen

Signe Johannessen: Resurrection, animasjon i loop, 12 minutter, 2023. Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Resurrection, animasjon i loop, 12 minutter, 2023. Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Resurrection (animasjon) og Puppy Play (film). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Resurrection (animasjon) og Puppy Play (film). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Puppy Play (film). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Puppy Play (film). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Fra serien Trofé (monter på vegg), Wet Wand for Future Fires (skulptur fra tak), Clever Girl (skulptur fra tak) og Posthumous Tails (vegghengte skulpturer). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Fra serien Trofé (monter på vegg), Wet Wand for Future Fires (skulptur fra tak), Clever Girl (skulptur fra tak) og Posthumous Tails (vegghengte skulpturer). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Fra serien Trofé (monter på vegg), Clever Girl (skulptur fra tak) og Wet Wand for Future Fires (skulptur fra tak). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Fra serien Trofé (monter på vegg), Clever Girl (skulptur fra tak) og Wet Wand for Future Fires (skulptur fra tak). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Poshumous Tails (serie med bærbare skulpturer). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Poshumous Tails (serie med bærbare skulpturer). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Clever Girl (skulptur fra tak) og Wet Wand for Future Fires (skulptur fra tak). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Clever Girl (skulptur fra tak) og Wet Wand for Future Fires (skulptur fra tak). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: utvalg fra Lykantropen. Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: utvalg fra Lykantropen. Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Prey/Pray (filminstallasjon). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Prey/Pray (filminstallasjon). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Prey/Pray (filminstallasjon) og makerspace for publikum. Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: Prey/Pray (filminstallasjon) og makerspace for publikum. Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: makerspace for publikum og Posthumous Tails (vegghengte skulpturer). Foto: Kjell Ove Storvik.
Signe Johannessen: makerspace for publikum og Posthumous Tails (vegghengte skulpturer). Foto: Kjell Ove Storvik.

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no