Tidligere utstilling

Trond Ansten «Det lange treet i havet»

Kveikkula foto Mihály Stefanovicz
  • Sted Galleriet i Svolvær
  • Fra
  • Til

«Den nære relasjonen mellom menneske og natur er på vikende front. Kunnskap som for få generasjoner siden var grunnleggende i hverdagen, ses nå som fragmenter fra en eksotisk tid der menneskene sloss for å overleve. Vi vandrer gjennom naturen og ser kun et glansbilde av noe vi ønsker å verdsette, men ikke lenger kjenner. Jeg ønsker å skape verk i en tilstand av spenning, der samtalen mellom hender, redskap og natur blir en kilde til informasjon for den som lytter. Hva finnes av skjult kunnskap som kan vise oss hvem vi er?»
Trond Ansten

Å finne det rette treemnet, å brygge en drikk med einerkvister fra skogen, å skape nye materialsammensetninger, å høste uten å ødelegge for økosystemet - alt dette forutsetter en vilje til utforskning og tilstedeværelse i naturen. Det forutsetter også tradisjons og materialkunnskap, en erkjennelse av at vi ikke bare kan ta oss til rette, men at vi er en del av naturlige økosystemer. Trond Anstens kunstnerskap handler om en dyp tilstedeværelse i dialog med dyr, planter, trær og stein. Det handler også om indre samtaler med materialene man finner i sine nære omgivelser, med ulike tradisjoner, håndverk og kunnskap som kan vise oss veien videre.

Med utstillingen «Det lange treet i havet» viser Ansten oss hvilket mangfoldig potensial for inspirasjon som finnes i naturen nettopp gjennom nærvær og dialog med den. Dens iboende mystikk og magi danner utgangspunktet for hans utforskende formspråk, filosofering og lek med tradisjonshåndverk, der blant annet naturens fraktale strukturer og urnordisk bryggekultur kombineres i uventede sammenstillinger.

En serie arbeider i «The Gusso Project» utgjør en viktig del av utstillingen. Her blir vi møtt med sirkulære vegghengte former, der elementer fra kunstnerens egen fangst og sankertilværelse har blitt kapslet inn og abstrahert med et rødlig lag av “gusso”. Dette nye materialet bygger videre på tidligere arbeid med fiskelim, men denne gangen møter det organiske limet en ny kalkkilde med skalldyr fra havet. Veggarbeidene fremstår som relieffer, der fangstmateriale helt eller delvis er tildekket. De sirkulære formene ymter om noe rituelt, samtidig som at materialitet og prosess blir opphøyet.

Midt i gallerirommet finner vi det relasjonelle verket «KVEIKBAR». Her får vi tre inn i Trond Anstens laboratorium - et sted for undring og ettertanke, for nye smaksopplevelser, og gode historier. Anstens dedikasjon til høsting fra naturen på naturens egne premisser har sine røtter i en tidlig introduksjon til både jakt, fiske og sanking. Som 4-åring startet han med treskjæring, og tradisjonelle håndverkstradisjoner ble raskt en lidenskap. Flere treskulpturer i utstillingen spiller på elementer hentet fra denne bakgrunnen, men er samtidig tilført egenskaper som henspiller på det eventyrlige, rituelle og magiske.

I en egen adskilt installasjon får vi tre inn mellom selskinn fra en fangstekspedisjon til ishavet som Ansten selv var med på i 2018. De oppspente skinnene er de eneste gjenværende fra den norske selfangsten dette året, den resterende fangsten ble destruert. Norsk selfangst viser seg å være knyttet til ikke-uttalte forhold som nasjonal posisjonering i et smeltende polhav. Og selv om verdenssamfunnet reagerer på slakt av sel, er det nettopp levesettet i vårt samfunn som utgjør den egentlige brutaliteten; for som resultat av et stadig økende ekstremvær går selungene en usikker framtid i møte. I installasjonen danner selskinnene en slags spiral som drar oss innover, og taktilitet, lukt og lyd er med å frembringe en esoterisk opplevelse.

Hva finnes av skjult kunnskap som kan være med å bane vei for andre måter å forholde seg til naturressursene på enn det vi ser i dag? Trond Ansten inviterer oss med på en reise i håndverk, foredlingsprosesser og naturnærvær der også mystikk og livsbejaelse får ta plass.

Trond Ansten er billedkunstner og naturkonservator med base i Tromsø. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Karlsruhe, Kunstakademiet i Tromsø og Universitetet i Telemark, og har bakgrunn som treskjærer, biolog og fangstmann. Han har tidligere vist arbeider ved Barents Spektakel (NO), CCA gallery (Glasgow), Samisk Sender for Samtidskunst (NO), Bergen Kunsthall (NO), Satellite Art Show/Art Basel - Miami, Lofoten International Art Festival (NO), Nordic Art Week-Estonia, Festspillene i Nord-Norge, Museum Kunst der Westküste (DE), Nordnorsk Kunstmuseum (NO), Delai Film-festival (Moscow), Alternative Film Festival (Belgrade) og Grace Exhibition Space (NYC).

Utstillingen er juryert av Nordnorsk kunstnersenters utstillingsutvalg: Adriana Alves, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, Marianne Bjørnmyr og Torill Østby Haaland.

Trond Anstens utstilling er et samarbeid mellom Nordnorsk kunstnersenter og Pikene på Broen, og vil videreføres i en ny form på Terminal B i Kirkenes, 22. august 2024. 

Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler (KiN), Kulturrådet, Fritt Ord, Norcem Brevik, Arctic Catch AS avd. Vardø, Halvors Tradisjonsfisk AS og Fordypningsrommet Fleinvær.

Se bilder fra utstillingen

Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
KOS8874
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik
Trond Ansten «Det lange treet i havet»
Foto: Kjell Ove Storvik

Se bilder fra finissage

Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann
Foto: Anna Naumann

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no