Tidligere arrangement

Glasstilstander - et symposium

Cathinka Mæhlum og Marthe Belsvik Stavrum: Discovered and Endangered
Cathinka Mæhlum og Marthe Belsvik Stavrum: Discovered and Endangered. Uteromsinstallasjon med lydkomposisjoner og glassobjekter.
  • Sted Lofoten Kulturhus, Svolvær and online
  • Fra
  • Til

Andre saker

Som del av utstillingsprosjektet “Glasstilstander”, arrangerer Nordnorsk kunstnersenter et symposium som inkluderer presentasjoner ved glasskunstnere med base i norden, filminnslag og foredrag med spennende fagfolk innen feltet.

Et tematisk utgangspunkt er de unike uttrykksmulighetene innen glasset som medium, og hvordan glassets egenskaper er egnet for å si noe om den tiden vi lever i.

Symposiet vil foregå fysisk for et begrenset publikum, men store deler vil også strømmes, slik at publikummere som ikke har mulighet til å være til stede i Lofoten kan få det med seg. Språket vil være engelsk.

Meld deg på den fysiske delen gratis ved å følge denne lenken.
 Max 30 deltagere.
Live strømming via vimeo:
FREDAG
LØRDAG

Den strømmede delen starter kl. 15 begge dager.


Fredag 20. august12:00-18:00


Mulighet for å besøke uteromsinstallasjonen Discovered & Endangered av Cathinka Mæhlum & Marthe Belsvik Stavrum. Sted: Langåsen-parken ved kirka i Svolvær.

PROGRAM


Fysisk oppmøte på Lille Molla, Lofoten Kulturhus. Registrer deg gratis ved å følge denne lenken.

Følg denne strømmelinken for å være med på vimeo. Krever ingen registrering.


15:00


Intro fra Nordnorsk kunstnersenter

15:15

Filmreportasje fra gjestekunstnerprogrammet tilknyttet prosjektet

15:30-16:00

Foredrag med Mette Bielefeldt Bruun.

Mette Bielefeldt Bruun er faglig leder innen kunsthåndverk og design ved Museum Sydøstdanmark, og har glass som spesialfelt. Hun vil hjelpe oss å sette de nordiske kunstnerne som deltar i prosjektet «Glasstilstander» i et større perspektiv. Foredraget er forhåndsinnspilt.

16:00 – 16:15

Spørsmål og svar til Mette Bielfelt Bruun

– direkte med oss i salen via zoom.

16:15-16:30

Benstrekk med kaffe, te og småmat.

16:30

Kunstnerpresentasjon med Maria Koshenkova.

Maria Koshenkova er en av de deltagende kunstnerne i utstillingen «Glasstilstander» ved Nordnorsk kunstnersenter. Hun deltar også i gjestekunstnerprogrammet som er del av prosjektet. Maria er opptatt av glassets unike uttrykksmuligheter, og tøyer grensene for materialet med sin utforskende praksis.

17:00

Videointervjuer med glasskunstnere fra Lofoten ved Norske kunsthåndverkere:

«KUNSTNERBESØKET: Kristiansen & Paalgard»
«KUNSTNERBESØKET: Cathinka Mæhlum».

17:15


Kunstnerpresentasjon med Karin Forslund.

Karin Forslund en av de deltagende kunstnerne i utstillingen «Glasstilstander» ved Nordnorsk kunstnersenter. Hun deltar også i gjestekunstnerprogrammet som er del av prosjektet. Karins metode går ofte ut på å la det varme, ekspanderende glasset utfolde seg innenfor visse rammer som hun setter, der hun jobber med glasset på et kjemisk nivå i brenneprosessen. Det gjør at glasset oppfører seg på overraskende måter. Karin jobber også med å utforske glassmediet innen bevegelige bilder, og vil vise oss klipp fra dette arbeidet.

18:00-19:00


«Vandring med pust» av kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger.

Samskapende performance med glass i landskapet. Deltagerne i symposiet blir med på en liten vandring til Svinøya (strømmes ikke). Kle deg etter været, og ha hendene ledige (unngå å bære paraply eller lignende).


Lørdag 21. august


12:00-18:00

Mulighet for å besøke uteromsinstallasjonen Discovered & Endangered av Cathinka Mæhlum & Marthe Belsvik Stavrum.
Sted: Langåsen-parken ved kirka i Svolvær.


PROGRAM


Fysisk oppmøte for omvisning i Nordnorsk kunstnersenters galleri, Torget 20 (samlokalisert med Lofoten Kulturhus). Resten av programmet foregår i Lille Molla, Lofoten Kulturhus.
Følg denne strømmelinken for å være med på vimeo. Krever ingen registrering.


14:00


Omvisning i utstillingen «Glasstilstander» (strømmes ikke)

15:00


Intro fra Nordnorsk kunstnersenter

15:15

Filmreportasje fra gjestekunstnerprogrammet tilknyttet prosjektet

15:30-16:00


Foredrag med Freyja Hartzell.

Freyja Hartzell, er associate professor ved Bard Graduate Center i New York. Hun har blant annet forsket på hvordan glassobjekter fungerte som kommunikator da Europa var preget av politisk, kulturell og sosial omveltning i mellomkrigstiden. “Glass is magic,” skriver Hartzell. “Not quite liquid, not quite solid, it is a shape-shifter: transforming itself, and, when penetrated by light, transfiguring the world.” Disse aspektene vil Hartzell komme nærmere inn på i foredraget sitt, som vil kaste lys over praksisene som presenteres og demonstreres

16:00 – 16:15

Spørsmål og svar til Freyja Hartzell, som er direkte med oss i salen via zoom.

16:15-16:30

Benstrekk med kaffe, te og snacks

16:30


Kunstnerpresentasjon med Liu Chien-Kuang.

Liu Chien-Kuang er en av de deltagende kunstnerne i utstillingen «Glasstilstander» ved Nordnorsk kunstnersenter. Han deltar også i gjestekunstnerprogrammet som er del av prosjektet. Kuang er opptatt av å kombinere eldre teknikker med ny kunnskap, og på denne måten utvikle og utfordre glasset som medium. Ofte kombinerer han glass med andre materialer som han henter fra sin egen kulturelle bakgrunn.

17:00


Film med installasjonen Discovered & Endangered av Cathinka Mæhlum og Marthe Belsvik Stavrum.

17:15


Kunstnerpresentasjon med Riikka Haapasaari.

Riikka Haapasaari er en av de deltagende kunstnerne i gjestekunstnerprogrammet som er del av prosjektet «Glasstilstander» ved Nordnorsk kunstnersenter. Riikka er utdannet glasskunstner, og jobber direkte med glass, men drar også materialet med seg over i filmmediet. Her utforsker hun spørsmål knyttet til materialets egen subjektivitet.

Samarbeidspartnere: Norske Kunsthåndverkere, The Glass Factory, Museum Sydøstdanmark, Lofoten Glass og Lofoten Kulturhus.

Prosjektet er støttet av Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt.

NMR Logotype RGB DK NO BLUE
Nordisk kulturfond black rgb 1024x245

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no